tel: +386 1 521 12 34 | e-pošta: info@matura.si

knjizica-valvasor

Spoštovani,

Ob razmišljanju o obdarovanju prijateljev, poslovnih sodelavcev in strank, vam nudimo rešitev v miniaturniknjižici JANEZ VAJKARD VALVASOR.

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693), je eden najvidnejših Slovencev, o katerem vemo zelo malo in premalo.V knjižici smo želeli v kratkem predstaviti njegovo delo in genialnost, ki jo Slovenci vse premalo cenimo inpoznamo.

Knjižica je izvirno darilo in spomin. Ročno izdelana v lični vezavi obsega 82 listov in je kjub majhnemuformatu lahko berljiva.

Majhna na zunaj, vendar velika po ideji in namenu – je bilamoja prva misel, ko sem knjižico prijel v roke in jo prelistal.Ob raziskovanju zgodovine kartografije me je srečanje zValvasorjem naravnost očaralo! Odnos Slovencev donjegovega izjemnega dela pa nam žal ne more biti v ponos!Vse premalo vemo o njem, premalo smo ponosni nanj in nanjegove izjemne dosežke, tako v evropskem in svetovnemmerilu. Valvasor je bil prvi slovenski kartograf, ki je tudi sammeril in kartiral slovenske dežele. Njegova bogata topografskain kartografska dejavnost, njegovo grafično podjetje inambiciozni založniški podvigi in načrti ter sposobnostorganiziranja najboljših sodelavcev, ga postavljajo na vidnomesto v vrsti tedanjih vodilnih evropskih kartografov in vizjemen izstopajoč položaj med velikimi osebnostmislovenske dežele. Srečno, knjižica, morda boš vsaj nekolikoprispevala k večjemu narodnemu ponosu!(Prof. dr. Branko Janez Rojc)

Janez Vajkard Valvasor je bil polihistor, pionir znanstvenegaraziskovanja na mnogih področjih na Slovenskem. Meddrugim je prvi sistematično raziskal in opisal našenajpomembnejše naravne znamenitosti in jih predstavilEvropi. Njegova edinstvena pronicljiva znanstvena dela somu zagotovila velik mednarodni ugled. Nedvomno ga lahkouvrstimo v plejado najpomembnejših Slovencev: Valvasor, Prešern, Slomšek, Cankar, Zupančič in general Maister, kiso vsak na svojem področju položili temelje naši državi.(Dr. Lojze Marinček – Ambasador znanosti RS)

Maloprodajna cena z 8,5% DDV-jem je 16,50 EUR v predprodaji do 20. 12. 2012, odnosno 19,50 EUR vredni prodaji.
Naročila sprejemamo po elektronski pošti info@matura.si, telefonu (01) 521 12 34 ali osebno na našemnaslovu, kjer si knjižico lahko tudi ogledate.
Priporočamo se za obisk in naročila.

Lepo vas pozdravljamo!
Matura d.o.o.